Flytta till Luleå, till startsidan

Skola och förskola

I Luleå finns ett stort utbud av skolor och förskolor. Vi har flera intressanta inriktningar som riksbasketgymnasium, flerspråkig förskola på finska, nordsamiska och meänkieli – och dessutom ett engelskspråkigt gymnasieprogram som öppnar 2024.

I varje stadsdel och i många av våra byar finns förskolor. Förskolan i Luleå lägger grunden för det livslånga lärandet och ska vara trygg, rolig och lärorik. För den som behöver barnomsorg på obekväm kvällstid finns OB-omsorg i centrala Luleå.

Flerspråkig förskola på finska, nordsamiska och meänkieli

Det finns även en tvåspråkig förskola med avdelningar som är finsktalande, meänkielitalande och nordsamisktalande, på Charlottensdals förskola i centrala Luleå. Här vävs kulturarvet och språket naturligt in i den pedagogiska verksamheten.

Läs om Luleås förskolor Länk till annan webbplats.

Charlottensdalskolan
Tipi inne på Charlottendalsskolan

Grundskola med hjärtat hos varje barn

Luleå kommuns skolor och fritidshem är öppna för alla barn och elever. Öppna för alla kulturer och individer, för alla utmaningar och unika förutsättningar. Vår skola är helt enkelt en skola för alla, där varje barn ska kunna hitta sin plats, erövra ny kunskap och göra sin röst hörd.

I Luleå finns fler än 30 kommunala skolor och 5 friskolor. Även i skolan kan du ge ditt barn möjligheten att utveckla sitt minoritetsspråk, på Örnässkolans språknod får ditt barn extra mycket modersmålsundervisning i finska, meänkieli eller nordsamiska.

Kulturen – en naturlig del av skolgången

Luleå Kulturskola är en del av skolan i Luleå. Från årskurs 4 och uppåt möjliggör Kulturskolans verksamhet att eleverna i i Luleå Kommun kan välja att delta i kurser där de får lära sig att spela musikinstrument. De kan även, under hela sin följande tid i grundskolan, kostnadsfritt fördjupa sig i ämnen som bild, dans, drama, kör, artistskola, film, foto, 3D-grafik, spelutveckling och digitalt musikskapande.

Barn och elever i alla skolformer får i Luleå kommun även möta Kulturskolans lärare i projekt där estetiska uttrycksformer blir en naturlig ingång till lärandet med hjälp av fantasi, upplevelser och barnens egna skapande. Aktiviteter som dessa främjar hälsa och välmående och bygger trygga grupper i skolan. I Luleå kommun får eleverna även uppleva professionella scenkonst-arrangemang, skolbio och Kulturskolans egna föreställningar - under skoltid och oberoende av skolform. Utöver det får Luleå kommuns elever vara en del av olika kulturprojekt där de samarbetar med professionella kulturaktörer genom projektmedel under samlingsnamnet Skapande skola.

Läs mer om Kulturskolan Luleå Länk till annan webbplats.

Riksbasketgymnasiet, natur eller estet – brett utbud mitt i centrum

I basketstaden Luleå finns ett av Sveriges två riksidrottsgymnasium i basket. Elever från hela Sverige lockas till utbildningen där Sveriges absoluta elit inom basket utbildas.

Förutom idrott kan du välja inom ett brett utbud av 16 olika program. Allt från estetiska programmet till naturvetenskap. Förbered dig för studier på högskola eller utbilda dig direkt till ett yrke med goda utsikter direkt efter examen. Hela Luleå gymnasieskola finns i ett samlat campus i centrala stan med fina lokaler och kunniga lärare.

Engelskspråkiga skolor i Luleå

Hösten 2024 öppnar Luleås nya, engelskspråkiga gymnasieutbildning, som är en kandidatskola för International Baccalaureate Diploma Program (IB). En engelskspråkig grundskola planeras även att öppna i centrum hösten 2024.

Kvinna som talar framför studenter

Universitet

Luleå tekniska universitet har ett brett utbud av utbildningar och världsledande forskning.

Läs om Luleå tekniska universitet på vår sida Jobb och studier